Oznakowanie dróg ViaSigni Sp. z o. o.  Sp. k.

Oznakowanie dróg ViaSigni Sp. z o. o. Sp. k.


podkarpackie

Rzeszów

Ignacego Solarza 16/28

https://www.viasigni.pl/

48 790 757 765

biuro@viasigni.pl

Opis firmy

Firma oferuje kompletny pakiet rozwiązań do zarządzania ruchem, w tym projekty organizacji ruchu, ogrodzeń drogowych, progów zwalniających, barier energochłonnych. ViaSigni oferuje profesjonalne usługi dla infrastruktury drogowej: - oznakowanie dróg - firma jest producentem znaków drogowych pionowych, wykonujemy także malowanie oznakowania poziomego na jezdni; - znaki drogowe - produkcja i wypożyczanie oznakowania potrzebnego okresowo; - malowanie dróg - malowanie pasów drogowych oraz poziomych znaków drogowych, - malowanie parkingów, hal garażowych, wyznaczanie miejsc parkingowych, stref ruchu i stref magazynowych, - projekty ruchu drogowego, - kierowanie ruchem drogowym, - wynajem znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, przyczepy u26, barierek mobilnych, - produkcja, instalacja i montaż barkierek u11a i u11b, - produkcja, instalacja i montaż barier energochłonnych.

Lokalizacja

Przykładowe firmy