Faktoring i zarządzanie należnościami | Kuke Finance


mazowieckie

Warszawa

ul. Krucza 50

https://www.kuke-finance.pl/

+48 22 233 07 08

kontakt@kuke-finance.pl

Opis firmy

Celem działalności KUKE Finance jest usługa faktoringu, a więc finansowania zagranicznych i krajowych należności, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Usługi KUKE pozwolą Twojej firmie poprawić płynność finansową i całościowo zarządzać portfelem należności. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP.

Lokalizacja

Przykładowe firmy